Dnes je nedela, 19.4.2015
Hlavná stránka
História
Súčasnosť
Archív
Orgány fakulty
Katedry
Veda a výskum
Vnútorné predpisy
Úradná výveska
Informácie pre študentov
Informácie pre pedagógov
Informácie pre uchádzačov
Informácie pre verejnosť
Knižnica
Publikačná činnosť
Kontakty
Sociálne záležitosti
Fotogaléria
Zaujímavé ponuky
Spolupráca
Medzinárodné vzťahy
Erasmus+
MAIS
Schola Gloria Dei
Očami študentov
Vnútorný systém kvality
Život na Aloisiane
Aktuality
 
Pozvánka na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
Bookmark and Share

Teologická Fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity K ...
Aktualizované: 13.04.2015
Pozvánka na medzinárodný workshop
Bookmark and Share

Katedra náuky o rodine a Katedra pastorálnej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozývajú 13. 4. 2015 v čase od 9:00 do 13:00 v aule fakulty na druhý medzinárodný workshop k projektu KEGA č. 010TTU - 4/2014 s názvom: NOVÝ ...
Aktualizované: 10.04.2015
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu
Bookmark and Share

Pápežský Východný inštitút, Konferencia Biskupov Slovenska, Teologická Fakulta Trnavskej Univerzity a Slovenská Spoločnosť Kánonického Práva pozývajú na medzinárodnú konferenciu "Sviatosť manželstva v disciplinárnom kontexte východných cirkví", ktorá ...
Aktualizované: 07.04.2015
Pozvánka na konferenciu
Bookmark and Share

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Konferencia biskupov Slovenska, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Zasv ...
Aktualizované: 27.03.2015
Voľba dekana 2015
Bookmark and Share

Vážení členovia akademickej obce, na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 18 (Spôsob voľby dekana) ods. 4 Štatútu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo d ...
Aktualizované: 24.03.2015
TFTU
OZNAMY
30.03.2015
Knižnica
Fakultná knižnica bude otvorená 2.4.2015 ...
04.03.2015
Informácie o prolongácii preukazu študenta
Všetkým študentom, ktorí plánujú v akad ...
07.10.2014
Výzva na podávanie námetových listov a grantových projektov
Vedenie Teologickej fakulty Trnavskej un ...
28.08.2014
Poplatky v akademickom roku 2014/2015
V zmysle Vyhlášky rektora TU v Trnave ...
21.11.2012
Elektronická poštová schránka pre študentov TU
Od 10. 7. 2012 majú študenti Trnavskej u ...
 Život na Aloisiane
 Filozofia na TFTU
 Teológia na TFTU
 Pedagógovia na TFTU
OTÁZKY
Komentáre a otázky posielajte z kontaktného formuláru:  TU...
INFO - MAIL
Máte záujem o zaslanie všetkých aktualít priamo na Vašu mailovú adresu?

Váš e-mail:
 
ODKAZY
Poštová schránka zamestnancov a pedagógov
Univerzitné informačné systémy
Evidencia záverečných prác
 
TFTU, Kostolná 1, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Webadmin | Webdesign by Ahoy
Copyright © 2007