Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia

Medzinárodná konferencia prebiehala v priestoroch Teologickej fakulty vo štvrtok, 19. mája 2016. Hlavnú časť programu tvorili vystúpenia troch zahraničných prednášajúcich, ktorí predstavili skúsenosti s implementáciou a využívaním counselingu v USA, Taliansku a Maďarsku.

Diskusia o jezuitskom vzdelávaní v Nepále na TV Lux

V relácii Doma je doma diskutovali Miloš Lichner, SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Augustine Thomas, SJ, rektor jezuitskej univerzity v Kathmandu (Nepál).

Jezuitské princípy vo vzdelávaní dávajú dôraz na celostný rozvoj študentov a snahou o excelentnosť. Rektor Thomas prináša príklady, ako jezuitská pedagogika v nie kresťanskom prostredí vytvorila pre univerzitu v Nepále tak pozitívny imidž, že množstvo študentov deklaruje získanie pozitívneho vzťahu ku tejto škole už od svojich starých rodičov, ktorí boli tiež jej absolventmi.

 

Odovzdávanie diplomov poslucháčom Univerzity Tretieho Veku

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
vás pozýva na svätú omšu v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 5. 2016 o 16, 30 hod. a bude spojená so slávnostným  odovzdávaním  diplomov poslucháčom  Univerzity Tretieho Veku,  ktorí na našej fakulte študovali v rokoch 2013 – 2016 všeobecnú teológiu.

Vyhlásenie ŠVOČ na rok 2016

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ vedenie Teologickej fakulty vyhlasuje Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2016 pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a náuka o rodine. Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 31. marca 2016. Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 15. apríla 2016 do 13.00 hod. na oddelení pre vedu a výskum (p. Ing. M.

Výberové konanie Erasmus+

Študenti, doktorandi a pedagógovia TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2016/2017 o štúdium, stáž  alebo prednáškový pobyt na univerzite v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku do 4. 3. 2016 na oddelenie vedy a výskum TF TU. Formuláre žiadostí nájdete na našej internetovej stránke: http://www.tftu.sk/sk/erasmus-studenti a http://www.tftu.sk/sk/erasmus
Termín výberového konania: 7. 3. 2016 o 11.00 hod.(pondelok)

Študentská anketa

Milé študentky, milí študenti,
tak ako aj v minulých rokoch, máte možnosť ohodnotiť prácu svojich pedagógov za uplynulý semester.
Študentská anketa, ktorú sme pre Vás pripravili a je prístupná vo Vašom študentskom rozhraní MAIS-u sa týka Vami absolvovaných predmetov v ZS 2015/16. Nebojte sa, jej vyhodnotenie je anonymné a nikto nebude nijakým spôsobom zisťovať vašu identitu.
Možnosť odpovedať na 13 anketových otázok máte od 15.2.2016 do 29.2.2016. 

Pozvánka na štúdium: Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť

V letnom semestri akademického roka 2015/2016 sa otvára v rámci štúdia na UTV Teologickej fakulty Trnavskej univerzity  špecializácia Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť. Prednášky začínajú  23. februára 2016 o 15.00 hod. a budú pokračovať podľa programu, ktorý si môžete pozrieť na internetovej stránke Teologickej fakulty  TU tftu.sk,  http://utv.tftu.sk/?p=1448

Predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu sa stal dekan Lichner

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, so sídlom Bratislava sa dňa 23. apríla 2015 uskutočnilo v poradí už ôsme valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu (SSKT). Valnému zhromaždeniu predchádzala konferencia na tému Sväté písmo ako duša teológie na ktorej zaznelo 22 interdisciplinárnych prednášok.

 

Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej

Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej
Teologická fakulta TU s o.z. Priatelia Aloisiana organizujú v rámci Týždňa vedy vedecký pracovný seminár PROFAMILY na tému Synoda o rodine 2015 a čo po nej v rámci projektu Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu.