Dnes je streda, 1.4.2015
Hlavná stránka
História
Súčasnosť
Archív
Orgány fakulty
Katedry
Veda a výskum
Vnútorné predpisy
Úradná výveska
Informácie pre študentov
Informácie pre pedagógov
Informácie pre uchádzačov
Informácie pre verejnosť
Knižnica
Publikačná činnosť
Kontakty
Sociálne záležitosti
Fotogaléria
Zaujímavé ponuky
Spolupráca
Medzinárodné vzťahy
Erasmus+
MAIS
Schola Gloria Dei
Očami študentov
Vnútorný systém kvality
Život na Aloisiane
Aktuality
 
Pozvánka na konferenciu
Bookmark and Share

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Konferencia biskupov Slovenska, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Zasv ...
Aktualizované: 27.03.2015
Voľba dekana 2015
Bookmark and Share

Vážení členovia akademickej obce, na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 18 (Spôsob voľby dekana) ods. 4 Štatútu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo d ...
Aktualizované: 24.03.2015
Veslovanie pre Sýriu
Bookmark and Share

V piatok 20. marca o 14.00 h odštartujeme v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej 1 v Bratislave 24-hodinový maratón pod názvom Veslovanie pre Sýriu, ktorým chceme upozorniť na osudy utečencov zo Sýrie a ďalších krajín Bl ...
Aktualizované: 10.03.2015
ŠVOČ 2015
Bookmark and Share

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ týmto Teologická fakulta vyhlasuje Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2015, ktorej sa môžu zúčastniť všetci denní študenti fakulty. Prihlásenie tém je možné od dňa zverejnenia vyhlásen ...
Aktualizované: 25.02.2015
Teologická fakulta TU opäť prvá v hodnotení ARRA
Bookmark and Share

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) publikovala v poradí desiate hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014. V skupine Teológ je hodnotených 7 teologických fakúlt. Naša Teologická fakulta Trnavskej univerzity obhájila prvé miesto z minuloročn ...
Aktualizované: 27.11.2014
TFTU
OZNAMY
30.03.2015
Knižnica
Fakultná knižnica bude otvorená 2.4.2015 ...
04.03.2015
Informácie o prolongácii preukazu študenta
Všetkým študentom, ktorí plánujú v akad ...
07.10.2014
Výzva na podávanie námetových listov a grantových projektov
Vedenie Teologickej fakulty Trnavskej un ...
28.08.2014
Poplatky v akademickom roku 2014/2015
V zmysle Vyhlášky rektora TU v Trnave ...
21.11.2012
Elektronická poštová schránka pre študentov TU
Od 10. 7. 2012 majú študenti Trnavskej u ...
 Život na Aloisiane
 Filozofia na TFTU
 Teológia na TFTU
 Pedagógovia na TFTU
OTÁZKY
Komentáre a otázky posielajte z kontaktného formuláru:  TU...
INFO - MAIL
Máte záujem o zaslanie všetkých aktualít priamo na Vašu mailovú adresu?

Váš e-mail:
 
ODKAZY
Poštová schránka zamestnancov a pedagógov
Univerzitné informačné systémy
Evidencia záverečných prác
 
TFTU, Kostolná 1, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Webadmin | Webdesign by Ahoy
Copyright © 2007