Pozvánka na konferenciu v Košiciach: Kresťanskí migranti na Slovensku

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka,TFTU Vás pozýva na konferenciu Kresťanskí migranti na Slovensku.
Hlavným prednášajúcim na konferencii je arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ.
 

Pozvánka na štúdium: Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť

V letnom semestri akademického roka 2015/2016 sa otvára v rámci štúdia na UTV Teologickej fakulty Trnavskej univerzity  špecializácia Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť. Prednášky začínajú  23. februára 2016 o 15.00 hod. a budú pokračovať podľa programu, ktorý si môžete pozrieť na internetovej stránke Teologickej fakulty  TU tftu.sk,  http://utv.tftu.sk/?p=1448

Predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu sa stal dekan Lichner

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, so sídlom Bratislava sa dňa 23. apríla 2015 uskutočnilo v poradí už ôsme valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu (SSKT). Valnému zhromaždeniu predchádzala konferencia na tému Sväté písmo ako duša teológie na ktorej zaznelo 22 interdisciplinárnych prednášok.

 

Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej

Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej
Teologická fakulta TU s o.z. Priatelia Aloisiana organizujú v rámci Týždňa vedy vedecký pracovný seminár PROFAMILY na tému Synoda o rodine 2015 a čo po nej v rámci projektu Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu.