Vymenovanie za experta agentúry AVEPRO

Po konzultácii s Kongregáciou pre katolícku výchovu agentúra  pre evaluáciu a zvyšovanie kvality cirkevných univerzít a fakúlt pri Svätej stolici (AVEPRO) menovala 14. apríla 2016 za experta na hodnotenie kvality doc. ThDr. Andreja Filipka, SJ, PhD., vedúceho Katedry systematickej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
Prezident agentúry AVEPRO Fr. Franco Imoda SJ ho touto úlohou poveril na päť rokov.  

Prednáška na začiatok školského roka


Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016/17 sa uskutoční dňa 19. septembra 2016 o 9.30h prednáška Michaela Kolarcika SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme pod názvom ROK MILOSRDENSTVA - Milosrdenstvo a spravodlivosť v biblii, na ktorú vás srdečne pozývame.

Sprevádzanie rodín vychovávajúce deti s Downovým syndrómom

Už tradičná efektívna študentská prax bola tento rok zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu. V Čičmanoch počas tretieho júnového víkendu zorganizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity intenzívny tréning pre svojich študentov študijného programu Náuka o rodine. Počas troch dní študenti a pedagógovia pripravili program pre šesť rodín, ktoré majú dieťa s Downovým syndrómom.

Bodka za akademickým rokom

Pozvánka

Prezentácia Stručného katolíckeho teologického slovníka

Pozvánka na prezentáciu

Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia

Medzinárodná konferencia prebiehala v priestoroch Teologickej fakulty vo štvrtok, 19. mája 2016. Hlavnú časť programu tvorili vystúpenia troch zahraničných prednášajúcich, ktorí predstavili skúsenosti s implementáciou a využívaním counselingu v USA, Taliansku a Maďarsku.

Diskusia o jezuitskom vzdelávaní v Nepále na TV Lux

V relácii Doma je doma diskutovali Miloš Lichner, SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Augustine Thomas, SJ, rektor jezuitskej univerzity v Kathmandu (Nepál).

Jezuitské princípy vo vzdelávaní dávajú dôraz na celostný rozvoj študentov a snahou o excelentnosť. Rektor Thomas prináša príklady, ako jezuitská pedagogika v nie kresťanskom prostredí vytvorila pre univerzitu v Nepále tak pozitívny imidž, že množstvo študentov deklaruje získanie pozitívneho vzťahu ku tejto škole už od svojich starých rodičov, ktorí boli tiež jej absolventmi.

 

Odovzdávanie diplomov poslucháčom Univerzity Tretieho Veku

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
vás pozýva na svätú omšu v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 5. 2016 o 16, 30 hod. a bude spojená so slávnostným  odovzdávaním  diplomov poslucháčom  Univerzity Tretieho Veku,  ktorí na našej fakulte študovali v rokoch 2013 – 2016 všeobecnú teológiu.

Vyhlásenie ŠVOČ na rok 2016

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ vedenie Teologickej fakulty vyhlasuje Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2016 pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a náuka o rodine. Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 31. marca 2016. Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 15. apríla 2016 do 13.00 hod. na oddelení pre vedu a výskum (p. Ing. M.

Výberové konanie Erasmus+

Študenti, doktorandi a pedagógovia TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2016/2017 o štúdium, stáž  alebo prednáškový pobyt na univerzite v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku do 4. 3. 2016 na oddelenie vedy a výskum TF TU. Formuláre žiadostí nájdete na našej internetovej stránke: http://www.tftu.sk/sk/erasmus-studenti a http://www.tftu.sk/sk/erasmus
Termín výberového konania: 7. 3. 2016 o 11.00 hod.(pondelok)

Pages