Akademický senát | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Akademický senát

Predseda
Lukáš Jeník, PhD.

Podpredseda
ThLic. Marek Heczei, PhD.

ČLENOVIA
Pedagogická komora

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.
ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.
Mgr. Martin Šarkan, PhD.
doc. Dr. theol. Jozef Žuffa
doc. Dr. Jozef Tiňo

Študentská komora

Bc. Simona BAGALOVÁ            
Dominika MIKULOVÁ            
Terézia VAŠKOVÁ                
Bc. Ing. Peter VNUČÁK