AKTÍVNE STARNUTIE - POMÁHAJÚCI VZŤAH K SENIOROM | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

AKTÍVNE STARNUTIE - POMÁHAJÚCI VZŤAH K SENIOROM

Dňa 10. 11. 2016 od 10.00 do 12.00 v aule TFTU bude prednáška ThLic. Krzysztofa Trebského na tému
Aktívne starnutie - pomáhajúci vzťah k seniorom. Prednáška organizovaná Katedrou Náuky o rodine bude spojená s diskusiou.
Všetci sú vítaní!