Budova fakulty v režime OTP | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Budova fakulty v režime OTP

Vedenie Teologickej fakulty sa v záujme zabezpečenia výučby a ochrany zamestnancov i študentov rozhodlo nasledovne:

Od stredy 29. 09. 2021 po dobu trvania zimného semestra prechádza Teologická fakulta na online-výučbu.

Budova TF bude otvorená v pondelok až piatok v čase 8:00 - 15:00.

Vstup do budovy je povolený len pre osoby v režime OTP.

Z tohto dôvodu je každý povinný preukázať sa pri vstupe do budovy TF jedným z týchto potvrdení:

  • potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

  • potvrdenie o negatívnom  výsledku  testu  na  ochorenie  COVID-19 a to:  
    - 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu  alebo
    - 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

  • prípadne digitálnym COVID preukazom EÚ

Administratívni zamestnanci pracujú prednostne z domu a na fakulte budú prítomní v pondelok a v stredu.

V prípade potreby osobnej konzultácie sa odporúča dohodnúť si termín stretnutia vopred telefonicky alebo prostredníctvom emailu.