CIRKEV: Teologická fakulta Trnavskej univerzity chce pomôcť k spoznávaniu spoločných koreňov kresťanov a Židov | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

CIRKEV: Teologická fakulta Trnavskej univerzity chce pomôcť k spoznávaniu spoločných koreňov kresťanov a Židov

BRATISLAVA, 21. októbra (SITA)
 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity chce pomôcť k spoznávaniu spoločných koreňov kresťanov a Židov. Ako povedal dnes pre agentúru SITA dekan fakulty Miloš Lichner, fakulta preto pripravila projekt židovsko- kresťanských štúdií. „Jeho cieľom je spoznávanie židovsko-kresťanskej duchovnej tradície a najmä utváranie spoločnej budúcnosti,“ uviedol Lichner.
Tento týždeň v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave sa v rámci projektu uskutočnila prednáška saleziána Norberta Hofmanna, ktorý pôsobí ako tajomník Komisie Svätej stolice pre náboženské vzťahy so Židmi. Táto komisia pod vedením kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, je zodpovedná za židovsko-katolícke vzťahy. Témou jeho prednášky bol Nedávny vývin v židovsko-katolíckom dialógu.