Dekanské voľno na piatok 9. marca, od 13:00 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Dekanské voľno na piatok 9. marca, od 13:00

Dekan fakulty, doc. Miloš Lichner, PhD., udeľuje na piatok, 9. 3. 2018 od 13.00hod. dekanské voľno zamestnancom a študentom fakulty, aby mohli slobodne prejaviť svoj postoj k aktuálnej spoločenskej situácii.