Duchovné cvičenia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre študentov v letnom semestri ak. roku 2018/2019:
 
21.3.-24.3. 2019 na jezuitskej chate Modra-Piesok (Zochova chata)
 
Bližšie informácie: páter V. Dufka SJ (vlastimil.dufka@truni.sk)