Habilitačná a Inauguračná prednáška na TFTU | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Habilitačná a Inauguračná prednáška na TFTU

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. mája 2019 (pondelok) o 11.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška Dr. theol. Jozefa Žuffu na tému Využitie sociologických výskumov religiozity pre pastorálno-teologickú reflexiu spojená s obhajobou jeho habilitačnej práce Pastoračné plánovanie. Konkrétna odozva na Druhý vatikánsky koncil.
Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. mája 2019 (pondelok) o 14.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, Bratislava uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. na tému Problematika stredovekého textu a jeho čítania v kontexte dnešnej hermeneutiky.