Habilitačné konania na TFTU 28. 5. 2021 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Habilitačné konania na TFTU 28. 5. 2021

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 28. mája 2021 (piatok) o 8:30 hod. sa v rámci verejného zasadnutia VR TFTU v aule TFTU uskutoční habilitačná prednáška ThDr. Juraja Feníka, PhD. v odbore katolícka teológia na tému Symbolika šiat v Jánovom evanjeliu v spojení s obhajobou habilitačnej práce Studies on the Christology of John’s Gospel.
 
Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 28. mája 2021 (piatok) o 10:30 hod. sa v rámci verejného zasadnutia VR TFTU  v aule TFTU uskutoční habilitačná prednáška Mgr. et Mgr. Lukáša Jeníka, PhD. v odbore systematická filozofia na tému Problematika ľudskej prirodzenosti v kontexte antickej tragédi v spojení s obhajobou habilitačnej práce O poznaní umením : Význam antickej tragédie v debate o človeku a Platónova kritická reflexia umenia v polis.
Konania budú prebiehať v rámci platných hygienických opatrení kombinovaným spôsobom. O link na pripojenie je možné požiadať na Oddeleni pre vedu a výskum u p. Ing. Fabianovej.