Habilitačná prednáška RNDr. A. Kaciana, MA, PhD. 12. 10. 2016 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Habilitačná prednáška RNDr. A. Kaciana, MA, PhD. 12. 10. 2016

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc . ThLic. Miloš Lichner, D.Th. oznamuje, že dňa 12.10. 2016 (streda) o 9. 30 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava
uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Adriana Kaciana, MA, PhD., PhD. na tému Univerzalizmus spásy a pravda evanjelia v Liste Galaťanom, ktorá je spojená s obhajobou  jeho habilitačnej práce  Komentár k Mk 15,1-47.