Inauguračná prednáška doc. M. Lichnera | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Inauguračná prednáška doc. M. Lichnera

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 13. 03. 2019 (streda) o 11. 30 hod. 
sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej ulici 1, v Bratislave uskutoční inauguračná prednáška  doc. ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. na tému Teológia laikov v kontexte myslenia pápežov sv. Leva Veľkého a sv. Gregora Veľkého".  Na prednáške ste srdečne vítaní.