Jubilejník pri príležitosti vzácneho životného jubilea prof. Csontosa | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jubilejník pri príležitosti vzácneho životného jubilea prof. Csontosa

Pri príležitosti  vzácneho životného jubilea prof. ThDr. Ladislava Csontosa, PhD. sa v stredu 22.11.2017 o 10.00 uskutoční slávnostné verejné zasadnutie Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity za prítomnosti pozvaných hostí. Dekan TF TU doc. Miloš Lichner, D.Th. predstaví pri tejto príležitosti jubilejník Viera a kultúra cestou človeka, ktorý bol zostavený pre nášho vzácneho jubilanta a bude mu spolu s gratuláciami na tomto zasadnutí odovzdaný.