Katedra kresťanskej filozofie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra kresťanskej filozofie

Katedra poskytuje humánne vzdelanie, kritické myslenie, aktuálne spoločenské a vedecké témy solídnou, diskusnou formou a prednášky zaujímavých profesorov zo zahraničia.

 

Vedúci katedry

 Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD., lukas.jenik@truni.sk

 Odborné zameranie: dejiny filozofie, metafyzika, filozofia umenia

 konzultačné hodiny: utorok 17.30 - 18.30 / Streda 16.40-17.40

 

 

Profesori:

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., ladislav.csontos@truni.sk

Odborné zameranie: logika, filozofia kultúry, filozofická antropológia

konzultačné hodiny: 9.30 - 11.30

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

mail: rastislav.nemec@truni.sk

Odborné zameranie: hermeneutika, stredoveká filozofia, sociálna      filozofia

konzultačné hodiny: Utorok 9.30 - 11.30

 

 

Docenti:

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., miroslav.karaba@truni.sk

 Odborné zameranie:  Filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, vzťah vedy a náboženstva.

 konzultačné hodiny: Pondelok 13.00 - 14.15

 

Odborní asistenti

Ing. Mária Spišiaková, PhD., maria.spisiakova@truni.sk

Odborné zameranie:  Filozofická teológia, kognitívne vedy, symbolická logika

konzultačné hodiny: Utorok 13.15- 14.15

 

 

Asistenti

Mgr. Lenka Muržicová