Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica a predstavuje v súčasnosti 45 815 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

 

 

 

Od 29.11.2021 do odvolania bude fakultná knižnica otvorená:

 

Streda:         8.30 – 12.00 a 13.00-14.30

 

V prípade záujmu o knižnično-informačné služby kontaktujte ma, prosím, vopred na e-mailovej adrese: iveta.zmekova@truni.sk

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Discovery služba SUMMON
Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.
GaleInfoTrac
Ebook Central
JSTOR
Knovel (NISPEZ)
Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online
ProQuest Central
Scopus (NISPEZ)
Springer Link (NISPEZ)
Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)
Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)
Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)
Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)
Wiley Online Library (NISPEZ)

 

Študentom a pracovnikom TF TU ponúkame vzdialený prístup k EIZ .

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.