Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica, ktorá je majetkom Spoločnosti Ježišovej. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti 37 000 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

Katalóg knižnice Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity

 

 
Pondelok – štvrtok
8:30 – 17:00
Piatok
8:30 – 12:00

Sobota
9:30 – 13:30 (22.02.; 29.02.; 14.03.; 21.03.; 04.04.; 18.04.; 25.04. 2020)

 

Fakultná knižnica bude ZATVORENÁ od 10.3.2020 do odvolania. Počas doby prerušenia výučby sú pozastavené poplatky za oneskorené vrátenie.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Discovery služba SUMMON

Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.

GaleInfoTrac

Ebook Central

JSTOR

Knovel (NISPEZ)

Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

Scopus (NISPEZ)

Springer Link (NISPEZ)

Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)

Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)

Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)

Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.