Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica, ktorá je majetkom Spoločnosti Ježišovej. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti 37 000 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

Katalóg knižnice Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity

 

 

Knižnica bude otvorená od 25.5.2020:

 

Pondelok – štvrtok

8:00 – 12:00 (od 12.00 – 18.00 je možné vrátiť knihy aj na vrátnici TF TU)
 

Piatok

Zatvorené

 

 

Výpožičky vám vopred pripravíme na základe žiadanky.

Na žiadanke uveďte: meno autora, názov, príp. aj signatúru, meno žiadateľa.

Žiadanky zasielajte na email: iveta.zmekova@truni.sk.

Oznam o pripravených knihách odošleme na vašu adresu. Knihy môžete vrátiť osobne alebo poštou.

Študenti končiacich ročníkov môžu požiadať o potvrdenie o vrátených publikáciach prostredníctvom emailu.

Pracovníci knižnice odovzdajú potvrdenie na študijné oddelenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Discovery služba SUMMON

Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.

GaleInfoTrac

Ebook Central

JSTOR

Knovel (NISPEZ)

Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

Scopus (NISPEZ)

Springer Link (NISPEZ)

Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)

Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)

Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)

Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.