Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica, ktorá je majetkom Spoločnosti Ježišovej. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti 37 000 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

Katalóg knižnice Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity

 

 

Pondelok - štvrtok

8:30 – 17:00

Piatok

8:30 – 12:00

Sobota

9:30 – 13:30 ( 27.4.; 4.5. 2019 )

Dňa 17.4.2019 bude knižnica otvorená len do 12.00 hod.

Počas veľkonočných sviatkov od 18.4. do 22.4.2019 bude  knižnica ZATVORENÁ.

Dňa 23.4.2019 bude knižnica otvorená od 8.30 do 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Discovery služba SUMMON

Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.

GaleInfoTrac

Ebook Central

JSTOR

Knovel (NISPEZ)

Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

Scopus (NISPEZ)

Springer Link (NISPEZ)

Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)

Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)

Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)

Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.