Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica, ktorá je majetkom Spoločnosti Ježišovej. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti 37 000 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

 

 

 

Pondelok-štvrtok: 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Piatok: 8:30:00 - 12:00 

 

Fakultná knižnica BUDE počas zákazu vychádzania ZATVORENÁ (od 26. 10. – do odvolania).
 
Výpožičky si môžete predĺžiť via email na adrese: iveta.zmekova@truni.sk alebo jana.struharova@truni.sk
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Discovery služba SUMMON

Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.

GaleInfoTrac

Ebook Central
JSTOR
Knovel (NISPEZ)
Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online
ProQuest Central

Scopus (NISPEZ)

Springer Link (NISPEZ)
Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)
Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)
Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)
Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)
Wiley Online Library (NISPEZ)

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.