Konferencia Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et Spes | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Konferencia Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et Spes

Katedra systematickej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Vás pozýva na konferenciu s názvom "Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et spes", dňa 7.10.2016 (8.00 - 12.30h) v aule TF TU, Kostolná 1, Bratislava.
Program konferencie