Konferencia PROFAMILY 2019: Možnosti prevencie ťažkostí v rodine | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Konferencia PROFAMILY 2019: Možnosti prevencie ťažkostí v rodine

25. október 2019

Aula TFTU

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave v rámci projektu riešenia projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ usporiada konferenciu „Možnosti prevencie ťažkostí v rodine“. Zámerom konferencie je predstaviť analýzy problémových oblastí rodiny z pedagogických, psychologických, teologických a právnych hľadísk a predstaviť fungujúce modely pomoci rodiny (preventívne, sprevádzajúce, zachraňujúce a podobne) vo všetkých etapách jej života.

 

Program

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 11:00 Rokovanie v pléne

11:00 – 11:15 Prestávka na kávu

11:15 – 12:50 Rokovanie v sekciách

13:00 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 15:30 Rokovanie v sekciách

15:30 – 16:30 Záverečný referát v pléne a panel

 

Detailný program PDF