Konferencia s medzinárodnou účasťou: O pohostinnosti, 13.-14. október | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Konferencia s medzinárodnou účasťou: O pohostinnosti, 13.-14. október

Teologická fakulta Trnavskej univerzity Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu "Pohostinnosť ako staronový jazyk postkresťanskej Európy?", ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14. októbra 2016 v Bratislave.  Pozvaní sú zaujímaví zahraniční i domáci hostia. Podujatie sa uskutoční prvý deň konferencie v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca a druhý deň na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (aula TFTU). Ste srdečne pozvaní!
program konferencie