On-line vyúčba | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

On-line vyúčba

Teologická fakulta TU prechádza od 29. 09. 2021 na on-line výučbu do konca zimného semestra 2021/2022.