Medzinárodná konferencia Seniori a rodina | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Medzinárodná konferencia Seniori a rodina

Dňa 25.02.2017 sa na Teologickej Fakulte - Inštitúte Jána Pavla II. Univerzity kardinála Štefana Wyszynskieho vo Waršawe konala medzinárodná konferencia Seniori a rodina: axiológia, pomoc, podpora.

Konferencia bola spoluorganizovaná s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Pracovný deň otvoril úvodnou prednáškou prof. Ladislav Csontos o filozoficko-antropologickom pohľade na život človeka so zreteľom na seniorsky vek. Za Teologickú fakultu TU na konferencii prednášali aj doc. Mária Šmidová, Dr. Renáta Jamborová a Dr. Jozef Žuffa.

Konferencia priniesla nové pohľady na seniorský vek, jeho kvalitu a možnosti podpory seniorov v rodinách. Prínosnými boli príklady dobrej praxe z Poľska, Nemecka, Rakúska a Talianska a Slovenska, ktoré ukázali nové možnosti pomoci pri prežívaní života v jeho seniorskej fáze.

 

Program konferencie