Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii

19.septembra 2016 sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016/17 konala prednáška Michaela Kolarcika SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme.

Názov prednášky: ROK MILOSRDENSTVA - Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii.