Židovsko-kresťanské štúdiá | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Židovsko-kresťanské štúdiá

Vzájomné spoznávanie sa prispieva k medzináboženskému dialógu. K tomuto účelu na teologickej fakulte prebieha unikátny vzdelávací program s názvom OTVÁRAME DVERE.

 

Nedávny vývin v židovsko-katolíckom dialógu
Dr. Norbert Hofmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majú kresťania a židia spoločnú Bibliu?
ThDr. Lucia Hidvéghyová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako židia rozumejú Biblii?
Rabín Josh Ahrens