Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva

Katedra sa okrem vedeckej prípravy študentov v oblastiach homeletiky, liturgiky, kanonického práva, katechetiky a pastorálnej teológie stará aj o ich duchovný rast. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.
 
Vedúci katedry
Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SLD  (konzultačné hodiny podľa dohody so študentom)
 
Docenti
doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00-12:00)
doc. Dr.theol. Jozef Žuffa (konzultačné hodiny podľa dohody so študentmi)
 
Odborní asistenti
ThLic. Marek Heczei, PhD.  (konzultačné hodiny: pondelok 12:00-14:00)
JUDr. Viktor Križan, PhD.
JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
Mgr. Peter Rusnák
 
Doktorandi
Mgr. Jellúš Tomáš