Obhajoby dizertačných prác na TF TU | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Obhajoby dizertačných prác na TF TU

Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave sa budú konať dňa 25. 06. 2021 obhajoby dizertačných prác:
 
8.00 hod., poslucháreň P2
doktorand: ThLic. Tomáš Jellúš, školiteľ: doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.
Téma práce: Hnutie „Équipes Notre-Dame“ a jeho program uplatnenia zásad sviatosti manželstva v každodennom živote kresťanských manželov
 
9.30 hod., poslucháreň P2
doktorandka: ICLic. Mgr. Helena Lukianová, školiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.
Téma práce: Inštitút manželstva v právnom poriadku latinskej Cirkvi a sunnitskej tradície islamu
 
11.00 hod., poslucháreň P2
doktorand: ThLic. Mgr. Tomáš Gerboc, školiteľ: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Téma práce: Spoločnosť Božieho Slova v Československu počas komunistického režimu