Aktuálne pre študentov | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Aktuálne pre študentov

Počas režimu OTP osobné riešenie vecí na študijnom oddelení bude iba po dohovore vopred - emailom alebo telefonicky.

 

Úradné hodiny študijného oddelenia (počas semestra)

Ak máte záujem podeliť sa so zaujímavými podnetmi alebo prispieť zážitkami z Vášho štúdia, neváhajte a napíšte mail na:

ocami.studentov@gmail.com

odpovede sa určite dočkáte :)

Tešíme sa na spoluprácu! 

Rodinné stretnutie

17.10. 2017 sa v priestoroch Trnavskej univerzity v Bratislave uskutočnila prednáška Predstavenie rodinného poradenstva, v ktorej sa so svojimi skúsenosťami podelila s ,,nami“ pani Dr. Gulnory Hundley, riaditeľka poradenského centra na univerzite na Floride. S ,,nami“ mám na mysli súčasných študentov Teologickej fakulty, absolventov, profesorov  a ďalších poslucháčov.

Nosnou témou tohto nášho stretnutia bolo predstavenie terapie, rôzne techniky, spôsoby, konkrétne príklady z praxe z rodinného poradenstva. Pre mňa bolo veľkým prínosom kombinácia teórie s praxou, keď prednášajúca najskôr vysvetlila teóriu a vzápätí nám to predviedla na aktivitách, na ktoré si vyberala z publika dobrovoľníkov.  Aj vďaka tomuto aspektu  mohol každý z nás ľahšie pochopiť tému, zodpovedať si na svoje otázky, ktoré nás trápili. Otázky týkajúce sa vzťahu k súrodencom, rodičom, aké mám ja postavenie v rodine. Tiež sú to aj hodnoty, ktoré v rodine zastávajú dôležitú  úlohu. Vzájomný rešpekt, úcta a vďaka sú základné prvky dobre fungujúcej rodiny a úspešným predpokladom do ďalšej etapy života jednotlivca.  Ja som si tiež počas prednášky a cvičení kládol otázky zamýšľal sa nad niektorými vecami. Je dobré, že aj vďaka pani profesorke som sa nielen ja, ale aj všetci zúčastnení mohli pozastaviť nad takými vecami ako sú vzťahy v rodine, hodnoty v nej.

Ako predseda ALUMNI Klubu som rád, že sme sa zišli v takom počte. A verím, že sa ako rodina budeme môcť stretnúť pri viacerých príležitostiach ako rodina.     

Matej Švaňa


Workshop s prof. Westom

Dňa 10.10.10.2014 sa u nás na fakulte uskutočnil workshop s veľmi zaujímavými hosťami. 
Workshop bol zameraný na counseling, sprevádzanie. Významní hostia ako pani magisterka Hrivňáková, profesor West a jeho žiaci zo Scranton University, pán dekan Lichner, naša pani docentka Šmidová, doktor Žuffa a ďalší nás poctili svojimi príspevkami. Nasledovala podnetná diskusia a na záver dvojhodinového stretnutia sme si poštebotali pri chutnom pohostení - vo forme kávy, chlebíčkov a iných lakociniek. 
Kto ste neboli, oľutovať a (v budúcnosti) napraviť. 
Fotky nájdete vo fotogalérii.


Návšteva Domu sociálnych služieb a chránenej dielne Prima n. o.

Dňa 11. 04. 2014 skupinka študentov navštívila Dom sociálnych služieb a chránenú dielňu Prima n. o. V zariadení nás privítali veľmi ústretovo a príjemne. Zamestnankyne nám porozprávali niečo o fungovaní domu a chránenej dielne. Neskôr sa nám predstavili klienti, ktorí trávia väčšinu svojho času v tomto zariadení. Ukázali nám svoje výtvory a výrobky, medzi ktorými sme mali možnosť vidieť výrobky vytvorené na krosnách, z prútikov a mnoho iných. Všetky tieto nápady a myšlienky ich tvorivej činnosti boli pre nás obohatením. Od klientov sme dostali milé darčeky, ktorými plánujeme ozdobiť našu fakultu. 
Peťa T.: „Bolo to veľmi zaujímavé. Vôbec som nevedela, že v takýchto chránených dielňach vyrábajú také krásne veci. Sú veľmi šikovní, ja sama by som také veci nezvládla vyrobiť.“
Matej S.: „Návšteva zariadenia bola pre mňa veľmi obohacujúca. Prekvapilo ma, aké zaujímavé a kreatívne produkty vedia vytvoriť. Strávil som tam príjemné chvíle.“


Štrkovecká Barónka

Dňa 12.03.2014 sa v Galante v kultúrnom dome uskutočnil 11.ročník Štrkoveckej Barónky a my sme boli pri tom :)
Oficiality: Štrkovecká Barónka je medzinárodná súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb. Na tomto kultúrnom podujatí sa zúčastnilo 17 zariadení Trnavského samosprávneho kraja, CSS Trenčín a dve zahraničné zariadenia z maďarskej Tatabánye a rakúskej Viedne. Tento rok vyhralo zariadenie DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. 
Našimi očami: V momente keď sme prešli cez foyer, v ktorom klienti vstavovali svoje výtvory, sme boli vtiahnuté do iného sveta. Prišli sme trošku neskôr, takže úvodné otvorenie sme nestihli, ale nebolo nám dlho smutno, lebo hneď od dverí nás vítala krásna pieseň od klienta, ktorú sám zložil aj zhudobnil. Nasledovali tanečné vystúpenia, spevácke a herecké výkony klientov jednotlivých zariadení. Napriek tomu, že jednotlivé zariadenia medzi sebou súťažili o Štrkoveckú barónku (malú sošku krásnej dámy) kolegialita a nadšenie v publiku boli neopísateľné. Klienti sa navzájom povzbudzovali. Svojich súperov tlačili, ohlušujúcim potleskom a tvárami preplnenými úsmevmi, do obdivuhodných výkonov. Boli sme pozvané na VIP kávičku a obed. 
Úprimne sa môžeme priznať, že sme boli niekoľkokrát dojaté až k slzám. Na toto podujatie sme sa dostali vďaka našim vyučujúcim - PhDr. Alžbete Rudolfovej, PhD., doc. PhDr. Márii Šmídovej, PhD. a doc. PhDr. Márii Dávidekovej, PhD., ktorým by sme sa chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať za túto možnosť a nezabudnuteľný zážitok.
Peťa T.: „Veľmi sa to páčilo. Mala som z toho ohromný zážitok. Bola som dojatá. Je krásne, keď som si uvedomila, že takýto ľudia dokážu také úžasné a krásne veci (spev, tanec, divadlo). A že títo ľudia majú v sebe toľko lásky, koľko my, niekedy vplyvom životného tempa, nedokážeme vyjadriť.“
Majka K.: „Srdečná, uvoľnená a dobroprajná atmosféra.“
Janka Ch.: „Akcia dopadla nad moje očakávania. Počas programu som mala zimomriavky a radosť v srdci z toho, že sú stále ochotní ľudia s láskou pracovať a starať sa o takýchto klientov. Na kvalitu akcie poukázal aj fakt, že po príchode do sály sme si nemali kde sadnúť.“