Odovzdávanie diplomov poslucháčom Univerzity Tretieho Veku | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Odovzdávanie diplomov poslucháčom Univerzity Tretieho Veku

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
vás pozýva na svätú omšu v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 5. 2016 o 16, 30 hod. a bude spojená so slávnostným  odovzdávaním  diplomov poslucháčom  Univerzity Tretieho Veku,  ktorí na našej fakulte študovali v rokoch 2013 – 2016 všeobecnú teológiu.