Pastorálna identita. Formácia duchovných a laikov | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Pastorálna identita. Formácia duchovných a laikov

POZVÁNKA: 21. 5. v Aule fakulty bude prebiehať medzinárodná konferencia. 
Program sľubuje zaujímavú debatu.
 
9:00 – 10:30    

 • Ks. prof. UKSW dr. hab. T. Wielebski: Tożsamość pastoralna prezbitera w świetle Magisterium
 • Prof. L. Csontos: Formovanie k dialógu. Programy na teologických fakultách
 • Dr. P. Ochotny: Duszpasterstwo jako „działalność wyrażająca“

 
11:00 - 12:30 

 • Dr. B. Szostek: Empatia w duszpasterstwie
 • Doc. J. Kyselica: Spiritualita a formácia laikov
 • Dr. M. J. Tutak:  Postawy społeczne i religijne laikatu w Polsce
 • Dr. Zdeno Pupík: Formácia kňazov a laikov k novej evanjelizácii

 
14:00 - 15:30 

 • Dr. Renáta Jamborová: Aktuálne trendy formácie v rehoľných spoločenstvách
 • Ks. prof. dr. hab. J. Przybyłowski: Rola relacji w antropologii pastoralnej
 • Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.: Hodnotový a societálny svet rodín na Slovensku. Správa z výskumu
 • Dr. Jozef Žuffa: Zmenené pastoračné podmienky na Slovensku. Východiská a výzvy