Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna

Teologická fakulta TU v spolupráci s Patristickou spoločnosťou Českej republiky, Slovenskou patristickou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna:
Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní

Konferencia sa koná v dňoch 22.9. od 10.00h do 18.00h a 23.9. od 8.30h do 15.00h na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, Bratislava, Kostolná 1.
Tešíme sa na Vašu účasť.