Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna

Teologická fakulta TU v spolupráci s Patristickou spoločnosťou Českej republiky, Slovenskou patristickou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní.

Konferencia sa konala v dňoch 22.9. a 23.9.

Prinášame Vám prednášku: AHRENS, J.: The rabbinical interpretations of Shir HaSirim and the Church Fathers