Poď na ERASMUS+ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Poď na ERASMUS+

Študenti a doktorandi TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2020/2021 o štúdium na univerzite v zahraničí alebo o stáž v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku do 2.12.2019 na oddelenie vedy a výskum TF TU. Formulár žiadosti nájdete na našej internetovej stránke: www.tftu.sk
Pedagógovia TF TU, ak máte záujem o prednáškový pobyt na univerzite v zahraničí, predložte svoje prihlášky spolu s Teaching programom do 2.12.2019  na oddelenie vedy a výskumu TF TU. Komisia vyberie piatich pedagógov. O výsledkoch budete informovaní elektronicky.
 
Termín výberového konania: 3.12.2019 o 9.00 hod.
 
Miesto:                                  zasadačka na 4. poschodie
Kritériá výberu:                     výborný študijný priemer, jazykové znalosti, osobný pohovor
 
 

 1. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
 2. Karlova univerzita v Prahe, ČR
 3. Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
 4. Univerzita v Thessalonikách, Grécko
 5. Univerzita v Tilburgu, Holandsko
 6. Univerzita v Splite, Chorvátsko
 7. Univerzita v Zahrebe, Chrovátsko
 8. Univerzita v Ľubľani, Slovinsko
 9. Univerzita v Sofii, Bulharsko
 10. Univerzita v Budapešti, Pázmany, Maďarsko
 11. Univerzita v Budapešti, Sapientia, Maďarsko
 12. Univerzita v Pécsi, Episcopal Theological College of Pécs, Maďarsko
 13. Univerzita vo Varšave-Bobolanum, Poľsko
 14. Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko
 15. Univerzita v Opole, Poľsko
 16. Univerzita vo Frankfurte n/Mohanom, Nemecko
 17. Univerzita v Ingolstadte, Nemecko
 18. University of Malta
 19. Univerzita Warmia a Mazury v Olsztyne, Poľsko