Poď na ERAZMUS! | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Poď na ERAZMUS!

Vážení študenti a doktorandi denného štúdia na TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2018/2019 o štúdium na univerzite v zahraničí alebo stáž v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku do 8.12.2017 na oddelenie vedy a výskum TF TU. Formulár žiadosti nájdete na tomto mieste
Termín výberového konania: 12.12.2017 o 9.00 hod.
Miesto: zasadačka na 4. poschodí
Kritériá výberu: výborný študijný priemer, jazykové znalosti, osobný pohovor
Zoznam dosiaľ zazmluvnených univerzít:
 

 1. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
 2. Karlova univerzita v Prahe, ČR
 3. Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
 4. Univerzita v Thessalonikách, Grécko
 5. Univerzita v Tilburgu, Holandsko
 6. Univerzita v Splite, Chorvátsko
 7. Univerzita v Zahrebe, Chrovátsko
 8. Univerzita v Ľubľani, Slovinsko
 9. Univerzita v Sofii, Bulharsko
 10. Univerzita v Budapešti, Pázmany, Maďarsko
 11. Univerzita v Budapešti, Sapientia, Maďarsko
 12. Univerzita vo Varšave-Bobolanum, Poľsko
 13. Univerzita v Krakove-Ignatianum, Poľsko
 14. Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko
 15. Univerzita v Opole, Poľsko
 16. Univerzita v Leuvene, Belgicko
 17. Univerzita vo Frankfurte n/Mohanom, Nemecko
 18. Univerzita v Ingolstadte, Nemecko