Poď na Erazmus! | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Poď na Erazmus!

Študenti a doktorandi TF TU denného štúdia, ak máte záujem v akademickom roku 2019/2020 o štúdium na univerzite v zahraničí alebo o stáž v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku do 4.12.2018 na oddelenie vedy a výskum TF TU. Formulár žiadosti nájdete na našej internetovej stránke na tomto mieste
Pedagógovia TF TU, ak máte záujem o prednáškový pobyt na univerzite v zahraničí, predložte svoje prihlášky spolu s Teaching programom do 8.12.2018 na Oddelenie vedy a výskumu TF TU.
Komisia vyberie piatich pedagógov. O výsledkoch budete informovaní elektronicky.
Termín výberového konania: streda 5.12.2018 o 9.00 hod.
Miesto:                                    zasadačka na 4. poschodí
Kritériá výberu:                      výborný študijný priemer, jazykové znalosti, osobný pohovor
 
 

 1. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
 2. Karlova univerzita v Prahe, ČR
 3. Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
 4. Univerzita v Thessalonikách, Grécko
 5. Univerzita v Tilburgu, Holandsko
 6. Univerzita v Splite, Chorvátsko
 7. Univerzita v Zahrebe, Chrovátsko
 8. Univerzita v Ľubľani, Slovinsko
 9. Univerzita v Sofii, Bulharsko
 10. Univerzita v Budapešti, Pázmany, Maďarsko
 11. Univerzita v Budapešti, Sapientia, Maďarsko
 12. Univerzita vo Varšave-Bobolanum, Poľsko
 13. Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko
 14. Univerzita v Opole, Poľsko
 15. Univerzita v Leuvene, Belgicko 
 16. Univerzita vo Frankfurte n/Mohanom, Nemecko
 17. Univerzita v Ingolstadte, Nemecko
 18. University of Malta

 

VÝSLEDKY POHOVORU:
Komisia Teologickej fakulty TU pre výberové konanie na štúdium a stáž na zahraničné univerzity pre akademický rok 2019/2020 vybrala týchto uchádzačov: