POZÝVAME - rabín Josh Ahrens: Židovská pamäť a teológia po Auschwitzi, 15. november - 18:00 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

POZÝVAME - rabín Josh Ahrens: Židovská pamäť a teológia po Auschwitzi, 15. november - 18:00

Prednáška sa uskutoční v Aule na prvom poschodí