Pozvánka na štúdium: Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Pozvánka na štúdium: Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť

V letnom semestri akademického roka 2015/2016 sa otvára v rámci štúdia na UTV Teologickej fakulty Trnavskej univerzity  špecializácia Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť. Prednášky začínajú  23. februára 2016 o 15.00 hod. a budú pokračovať podľa programu, ktorý si môžete pozrieť na internetovej stránke Teologickej fakulty  TU tftu.sk,  http://utv.tftu.sk/?p=1448
Poslucháči interného aj externého štúdia,  ktorí majú záujem o prednášky, pošlú vyplnenú  prihlášku mailom na adresu miroslava.fabianova@truni.sk alebo poštou na adresu: Teologická fakulta TU, Kostolná 1, 814 99 Bratislava