Prijímacie konanie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň 2021/2022

Prijímacie konanie na magisterský stupeň 2021/2022

Predĺženie termínu odovzdávania prihlášok na bakalársky a magisterský stupeň 2021/2022:  do 30.04.2021

Dotvorených dverí - on-line:  14.04.2021  (viac informácií nájdete tu)

 

Informácie pre uchádzačov na doktorandský stupeň 2021/2022

Podmienky pre uchádzačov na doktoranské štúdium v študijnom programe Katolícka teológia a Systematická filozofia.

Témy dizertačných práce pre študijný program Katolícka teológia a Systematická filozofia.

Uchádzač na tému dizertačnej práce vopred kontaktuje príslušného pedagóga, na ktorého tému sa chce prihlásiť a dohodne sa s ním, či ho pedagóg akceptuje. Kontakt na pedagóga je vo formáte: meno.priezvisko@truni.sk