Prijímacie konanie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prijímacie konanie

II. kolo odovzdávania prihlášok na bakalársky a magisterský stupeň 2021/2022:  do 30. 07. 2021
 
Prijímacie konanie na bakalársky stupeň 2021/2022
Prijímacie konanie na magisterský stupeň 2021/2022
 
Informácie pre uchádzačov na doktorandský stupeň 2021/2022:
Podmienky pre uchádzačov na doktoranské štúdium v študijnom programe Katolícka teológia Systematická filozofia.
Témy dizertačných práce pre študijný program Katolícka teológia a Systematická filozofia.
Uchádzač na tému dizertačnej práce vopred kontaktuje príslušného pedagóga, na ktorého tému sa chce prihlásiť a dohodne sa s ním, či ho pedagóg akceptuje. Kontakt na pedagóga je vo formáte: meno.priezvisko@truni.sk

 
ePrihláška
Uchádzači o štúdium môžu v prijímacom konaní  využiť elektronickú prihlášku.
Výhodou ePrihlášky je, že uchádzač získa prístup do akademického informačného systému, v ktorom si môže sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.
Vstup: Použite internetový prehliadač – ľubovoľný browser; odporúčaný je Firefox 2.x, alebo vyššia verzia. V prehliadači je potrebné mať povolené Cookies, Vyskakovacie okná, Java script. Pri nových prehliadačoch Firefox 3.x; IE 7.x) je potrebné pridať výnimku pre certifikát na tejto stránke. Pri prvom otvorení stránky MAIS prehliadač vypíše: Zabezpečené pripojenie zlyhalo. Dole treba odkliknúť: Alebo môžete pridať výnimku. Potom: Pridať výnimku -- Získať certifikát -- Potvrdiť bezpečnostnú výnimku. Optimalizované pre IE 5.5 alebo vyššie, FireFox