Rada kvality | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Rada kvality

Zloženie rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pre zabezpečovanie kvality
 
Predseda rady kvality
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.
 
Koordinátor rady kvality
Ing. Ľubica Kollárová
Členovia rady kvality
Pedagógovia
Mgr. Martin Šarkan, PhD.
prof.. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.
prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
doc. Dr.theol. Jozef Žuffa, PhD.
Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD.
 
Zástupcovia študentov
PaedDr. Jana Chlebanová
Mgr. Petronela Molnárová
Bc. Matej Hakáč
Branislav Eldes