Reforma procesov manželskej nulity. Aktuálny stav a náčrt možného vývoja | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Reforma procesov manželskej nulity. Aktuálny stav a náčrt možného vývoja

Slávnostná prednáška Prof. Miroslava Konštanca Adama, O.P.,

z 2. októbra 2017, k otvoreniu akademického roka 2017/18 na Teologickej fakulte TU (youtube).