24. september: Medzinárodná konferencia - POMOC STABILITE RODINY | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

24. september: Medzinárodná konferencia - POMOC STABILITE RODINY

Prezenčná účasť je možná iba pre registrovaných účastníkov. Ďalší záujemcovia môžu sledovať konferenciu online. Priamy link: https://us02web.zoom.us/j/89789810638. Pre tých, ktorým by robilo problém si inštalovať Zoom, môžu prednášky sledovať aj cez prehliadač - po načítaní adresy zoom.us/join je potrebné zadať ID Meeting: 897 8981 0638. Následne meno a email.

Všetci prezenční účastníci dostanú monografiu Ladislav Csontos SJ: Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory. Online účastníkov prosíme o uvedenie korešpondenčnej adresy do formulára a knihu im pošleme poštou.

 

PROGRAM

8:00-8:30 prezentácia účastníkov

8:30 Mons. Cyril Vasiľ: Otvorenie konferencie
8:35 Prof. Max Kašparů: Rodina – problém definície a definícia problému
8:55 diskusia
9:15: Prof. Carlo Rocchetta: Od teórie k pastoračnej starostlivosti o rodinu
10:15 diskusia
 
10:30-11:00 Prestávka
 
11:00 Prof. Wladyslaw Majkowski: Stratégia pomoci rodine v sociálnej politike Poľska
11:10 doc. Rastislav Bednárik: Vízia finančnej podpory rodiny s deťmi
11:20 diskusia
11:30 doc. Jozef Mlynski: Stratégia pomoci rodine v lokálnej politike územných samospráv
11:40 Prof. Mária Šmidová: Rodina a výzva pre sprevádzanie
11:50 diskusia
12:00 Prof. Mieczyslaw Ozorowski: Stratégia pomoci rodine v Cirkvi
12:10 Prof. Ladislav Csontos: Stratégia pastorácie rodín
12:20 diskusia
 
12:30 záver konferencie

 

Miesto konania: Teologická fakulta Trnavskej univerzity (zmena z pôvodného plánu v Kongresovom centre Družba)

Medzinárodnú konferenciu organizuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave pod patronátom predsedu Rady pre rodinu KBS Mons. Cyrila Vasiľa  ako záverečný výstup z projektu APVV 15–0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“.

 

Na konferencii si bude možno zakúpiť novú knihu Carla Rocchettu: Mystika manželskej intimity (Rast vo sviatostnej milosti)

 

Doterajšie výstupy projektu PROFAMILY