Rodinné poradenstvo - vzdelávací deň | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Rodinné poradenstvo - vzdelávací deň

Účastníci kurzu sa venovali teoretickým, ako aj praktickým poznatkom z oblasti metód rodinného poradenstva a psychoterapie.

V utorok, 17. októbra, celodenné vzdelávanie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity viedla Dr. Gulnora Hundley, riaditeľka poradenského centra na University of Central Florida. Prvý blok bol venovaný vývoju rodinnej a manželskej terapie v USA, koncepciám poradenskej práce a rozdielom sprevádzania jednotlivca, párov a rodinných príslušníkov. V druhom bloku lektorka pomocou videodokumentácie a viacerých modelových cvičení prezentovala priebeh family counselingu – nedirektívneho poradenstva s ťažiskom na sprevádzanie rodín.

Okrem študentov fakulty sa na vzdelávacom dni zúčastnili záujemcovia, pracujúci ako sociálni pracovníci, pedagógovia alebo dobrovoľníci z farských spoločenstiev pracujúci s rodinami. „Praktické cvičenia poukazovali hlavne na správnu komunikáciu, ktorá má vplyv na vytváranie a udržiavanie vzťahov v rodinách,“ vyhodnotila vzdelávací deň jedna zo študentiek programu Náuka o rodine.

Na záver každý účastník získal potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.