Sprevádzanie rodín vychovávajúce deti s Downovým syndrómom | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Sprevádzanie rodín vychovávajúce deti s Downovým syndrómom

Už tradičná efektívna študentská prax bola tento rok zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu. V Čičmanoch počas tretieho júnového víkendu zorganizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity intenzívny tréning pre svojich študentov študijného programu Náuka o rodine. Počas troch dní študenti a pedagógovia pripravili program pre šesť rodín, ktoré majú dieťa s Downovým syndrómom.
Počas štyroch workshopov účastníci praxe interaktívne pracovali na špecifikách sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a zvládanie každodenných situácií. Práve táto, pre mnohých študentov jedinečná možnosť aplikovať naučené zručnosti counselingu, potvrdila dôležitosť nedávania rád rodičom, ktorých problematiku nemajú prežitú, ale dôležitosť efektívneho vedenia rozhovoru tak, aby sa sprevádzaní nebáli hľadať vlastné odpovede.
Riadené pracovné skupiny boli dopĺňané ukážkami canisterapie a arteterapie, ich aplikácie a bezprostredných výsledkov na deti.
V prvý deň stretnutia si študenti zadefinovali svoje úlohy a očakávania od praxe, kde sa najviac skloňovali obavy z nadviazania kontaktu s deťmi, nakoľko im budú rozumieť aj bez prítomnosti rodičov, alebo či naplnia predstavy jednotlivých rodín. Naplnenie očakávaní hodnotili na tretí deň praxe, kde najviac oceňovali možnosť celodenného kontaktu s rodinami a množstvo podnetov z moderovaných, ako aj náhodných diskusií.