Študijné programy | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Študijné programy

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ FORMA

- kresťanská filozofia

- základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie

- sociálna práca so zameraním na rodinu

 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - EXTERNÁ FORMA

- sociálna práca so zameraním na rodinu

 

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ FORMA

- kresťanská filozofia

- katolícka teológia

- sociálna práca so zameraním na rodinu

 

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - EXTERNÁ FORMA

- sociálna práca so zameraním na rodinu

 

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ FORMA

-  systematická filozofia

-  katolícka teológia

 

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - EXTERNÁ FORMA

- systematická filozofia

- katolícka teológia