Tomáš Halík - Budúcnosť Cirkvi : Tri ekleziologické modely | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Tomáš Halík - Budúcnosť Cirkvi : Tri ekleziologické modely

Z dôvodu obmedzenej kapacity auly, je potrebné sa vopred REGISTROVAŤ.

K misii jezuitskej teologickej fakulty patrí okrem poctivej intelektuálnej práce aj zmierovanie polarizovanej spoločnosti cez dialóg. Sme radi, že pozvanie na prednášku a diskusiu prijal práve prof. Halík.

 

 

Autorom plagátu je Boris Vaitovic, ArtD.