Študentská anketa | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Študentská anketa

Milé študentky, milí študenti,
tak ako aj v minulých rokoch, máte možnosť ohodnotiť prácu svojich pedagógov za uplynulý semester.
Študentská anketa, ktorú sme pre Vás pripravili a je prístupná vo Vašom študentskom rozhraní MAIS-u sa týka Vami absolvovaných predmetov v ZS 2015/16. Nebojte sa, jej vyhodnotenie je anonymné a nikto nebude nijakým spôsobom zisťovať vašu identitu.
Možnosť odpovedať na 13 anketových otázok máte od 15.2.2016 do 29.2.2016. 
Výsledky tejto ankety sú pre nás veľmi dôležité a môžu nám pomôcť v zlepšovaní našej ďalšej práce, preto by sme uvítali, aby sa Vás zapojilo čo najviac, za čo Vám vopred ďakujem. Otázok nie je veľa, aj slovné hodnotenie môže byť stručné, takže Vám to veľa času nezaberie.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Vaše názory a podnety.

S pozdravom
Ing. Viera Peterková, PhD.
študijný prorektor