Univerzita tretieho veku na fakulte už aj v maďarskom jazyku | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Univerzita tretieho veku na fakulte už aj v maďarskom jazyku

Študenti majú možnosť absolvovať Univerzitu tretieho veku na našej fakulte už od roku 2012. Počas akademického roku 2016/17 ale prvýkrát ponúkame štúdium aj pre maďarských záujemcov, žijúcich na Slovensku.

Prednášky sú pripravované v spolupráci s Univerzitou Sapientia. Počas šiestich sobôt prichádzajú odborníci z Budapešti do Bratislavy v rámci programu Erazmus plus a prednášajú viaceré teologické oblasti: Starý zákon, Nový zákon, fundamentálnu teológiu, cirkevných otcov, spiritualitu, morálnu teológiu a dogmatiku.

Štúdium v maďarskom jazyku navštevuje viac ako 70 študentov. Jeho absovlenti skončia kurz záverečnou prácou, na základe ktorej im Teologická fakulta udelí Certifikát o absolvovaní prednášok a záverečnej práce.

Podmienkou prijatia na štúdium je vek záujecov nad 40 rokov a absolvovaná maturita.   

 

Program kurzu v tomto školskom roku 2016/2017 / Pozsonyi  magyar  teológiai  szabadegyetem, 2016/2017:

2016. okt. 22. / Szabó Xavér – Ószövetség / Várnai Jakab - Fundamentális

2016. nov. 19. / Szatmári Györgyi – Újszövetség / Papp Szabolcs – Az egyházatyák

2017. febr. 18. / Bagyinszki Ágoston –A vallás kérdései / Varga Kapisztrán - Lelkiség

2017. márc. 18. / Papp Miklós – Morális / Magyar Mirjam - Egyháztörténelem

2017. máj.6. / Tóth Beáta – Dogmatika / Papp Miklós - Morális

2017. máj. 20. / Tóth Beáta – Dogmatika / Pákozdi István - Liturgika