Výberové konanie Erasmus+ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Výberové konanie Erasmus+

Študenti, doktorandi a pedagógovia TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2016/2017 o štúdium, stáž  alebo prednáškový pobyt na univerzite v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku do 4. 3. 2016 na oddelenie vedy a výskum TF TU. Formuláre žiadostí nájdete na našej internetovej stránke: http://www.tftu.sk/sk/erasmus-studenti a http://www.tftu.sk/sk/erasmus
Termín výberového konania: 7. 3. 2016 o 11.00 hod.(pondelok)
Miesto: miestnosť prodekanov na 3. poschodí 
Kritériá výberu:  výborný študijný priemer, predloženie učebného plánu, jazykové znalosti, osobný pohovor
Univerzity:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Česká republika
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Teologická fakulta, Česká republika
 • Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Teologická fakulta, Česká republika
 • Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poľsko
 • Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydział Filozoficzny, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Warszawa, Poľsko          
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko
 • Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulharsko
 • Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Theology, Budapest, Maďarsko
 • Sapientia School of Theology, Budapest, Maďarsko
 • Heythrop College, University of London, Veľká Británia
 • University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovinsko
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. Andrzeja Boboli „Bobolanum“ Poľsko
 • Katholische Universität  Eichstatt – Ingolstadt, Nemecko
 • Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Nemecko