Výsledky volieb do AS TU | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Výsledky volieb do AS TU

Podľa § 15 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave predsedníčka AS TU p. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že vo voľbách do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa konali v dňoch 21.až 25. novembra 2016, boli za členov Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020 zvolení nasledovní kandidáti (viď zoznam).