Vedenie fakulty | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vedenie fakulty

Dekan

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.

 

Prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov a vzdelávanie

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť, projektovú činnosť a legislatívnú činnosť

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

 

Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

 

Tajomníčka fakulty, zodpovedná za vnútorný systém kvality

Ing. Ľubica Kollárová

 

Predseda akademického senátu

Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD.