Vyhlásenie voľby do Študentskej rady vysokých škôl | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vyhlásenie voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Na základe §107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Zásad volieb AS TU pre voľby do ŠRVŠ predsedníčka AS TU vyhlásila voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať na našej fakulte 22. novembra 2016 v čase od 10.00 do 15.00. Podrobnejší harmonogram volieb na univerzite nájdete tu.