Vyhlásenie ŠVOČ na rok 2016 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vyhlásenie ŠVOČ na rok 2016

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ vedenie Teologickej fakulty vyhlasuje Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2016 pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a náuka o rodine. Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 31. marca 2016. Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 15. apríla 2016 do 13.00 hod. na oddelení pre vedu a výskum (p. Ing. M. Fabianová) Samotné fakultné kolo sa uskutoční 29. apríla 2016.
 
Organizačné pravidlá ŠVOČ 2016
Prihláška na ŠVOČ 2016